Studio Đường

• Địa chỉ: 368 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

• Số điện thoại: DĐ: 0937079829 - 0984963879

• Email: sugarsugarwhile@yahoo.com

• Website: http://studioduong.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://PhotoStudioDuong.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/studioduong